صفحه اصلی |ارسال رایگان مقاله| درباره ما | تماس با ما


صفحه نخست » بانک مقالات با ترجمه  » آموزش مالی و سواد مالی در سیستم آموزشی کشور چک
 • آموزش مالی و سواد مالی در سیستم آموزشی کشور چک

  ام مقاله به انگلیسیFinancial education and financial literacy in the Czech education system: تعداد صفحات مقاله: 9 تعداد صفحات ترجمه:11 سال انتشار: 2015

  خرید آنلاین
  نسخه نمایشی 25000 تومان

 نام مقاله به انگلیسیFinancial education and financial literacy in the Czech education system:

تعداد صفحات مقاله: ۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

سال انتشار:  ۲۰۱۵

لینک مقاله در سایت http://www.sciencedirect.com

Abstract

This paper reacts to the current situation in our society and the need for financial education in schools and for adults. Today’s world demands financial and economic literacy. This paper outlines the importance of economic and financial literacy in primary and secondary schools (ISCED 1, 2, 3) in the Czech Republic. Research findings in the Czech Republic and from the World Bank have shown high levels of household debt while also indicating the need for higher levels of financial education. Financial literacy and  financial instruction in  schools would  be  an  effective tool  to  prevent such  developments. The  findings and conclusions of this study were obtained through a questionnaire survey in secondary schools (ISCED 3) and through a content analysis of strategic documents adopted at both national and international levels. Simultaneously, we compared the findings, that is, the students’ knowledge of financial literacy topics, with the corresponding official documents. This paper describes the level of financial literacy knowledge among high school students. Furthermore, as financial education is currently a mandatory component of primary school education in the Czech Republic (ISCED 1, 2), the paper also describes the current situation of financial  education in  Czech  schools, including methods of  implementation. Only  time  will  tell  if  financial literacy and subsequently financial product utilization of Czech students improves, but it is already clear that the introduction of financial literacy into the school curriculum is necessary.

چکیده

این مقاله به موقعیت کنونی در جامعه ما و نیاز به آموزش مالی در مدارس و برای بزرگسالان واکنش نشان می دهد.دنیای امروزی خواهان سواد مالی و اقتصادی است.این مقاله به توصیف اهمیت سواد اقتصادی و مالی در مدارس ابتدایی و دبیرستان در کشور جمهوری چک می پردازد.یافته های تحقیقاتی در کشور جمهوری چک و از بانک جهانی نشانگر سطوح بالای بدهی خانوار هستند در حالی که همچنین نشانگر نیاز سطوح بالاتر آموزش مالی می باشند.سواد مالی و ساختار مالی در مدارس ابزار اثربخشی جهت اجتناب از چنین تحولاتی می باشد.یافته ها و نتایج این مطالعه از طریق بررسی پرسش نامه در مدارس دبیرستان و از طریق تحلیل محتوای اسناد راهبردی تصویب شده در سطوح ملی و بین المللی به دست می آیند.به طور همزمان، ما یافته ها را مقایسه می نمائیم، یعنی، دانش دانش آموزان در خصوص عناوین سواد مالی، با توجه به اسناد رسمی مربوطه.این مقاله به توصیف سطح دانش سواد مالی در میان دانش آموزان دبیرستانی می پردازد.علاوه بر این، در حالی که آموزش مالی در حال حاضر بخش اجباری آموزش مدرسه ابتدایی در کشور جمهوری چک می باشد، مقاله همچنین به توصیف وضعیت کنونی آموزش مالی در مدارس چک، از جمله روش های پیاده سازی می پردازد.تنها زمان می گوید که آیا سواد مالی و متعاقبااستفاده از محصول مالی دانش آموزان چک بهبود می بخشد یا خیر، اما مشهود است که معرفی سواد مالی در برنامه درسی مدارس ضروری است.

 

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 25000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright modirprozhe.ir 2016
Design By Iran Nashr Eshop