صفحه اصلی |ارسال رایگان مقاله| درباره ما | تماس با ما


صفحه نخست » بانک مقالات با ترجمه  » افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
 • افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

  نام مقاله به انگلیسی: The rise of corporate governance in corporate control research تعداد صفحات مقاله: 9 تعداد صفحات ترجمه:18 سال انتشار: 2009

  خرید آنلاین
  نسخه نمایشی 14000 تومان

 نام مقاله به انگلیسی: The rise  of corporate governance in corporate control research

تعداد صفحات مقاله: ۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

سال انتشار:  ۲۰۰۹

لینک مقاله در سایت http://www.sciencedirect.com

 

Abstract

This article has two related tasks. First, we review the articles published in this Special Issue on Corporate Control, Mergers, and Acquisitions. These articles provide new evidence on several aspects of corporate control and governance including the value and performance effects of various ownership groups, the impact of internal governance structures, the effects of regulatory changes on specific industries and evidence on bidding strategies in takeovers. This analysis leads us to our second task – to examine the evolution of corporate control research, broadly defined. Our analysis shows a movement in research from mergers and acquisitions to a broader analysis of corporate governance, especially internal governance features. We suggest that there is a trend toward an increase in the relative importance of internal governance compared to discipline from the market from corporate control. This trend reflects an important change over the past several decades in the means through which the market disciplines corporate behavior

چکیده

این مقاله شامل دو موضوع مرتبط به هم می باشد. درابتدا به بررسی مقالات منتشر شده در ارتباط با این موضوع خاص در مورد کنترل، ادغام و کسب سود شرکتی می پردازیم. این مقالات شواهد جدید را  در مورد چندین جنبه کنترل شرکتی و حاکمیت تاثیرات ارزش و عملکرد گروه های مختلف مالکان، تاثیر ساختارهای حاکمیت داخلی، تاثیر تغییرات نظم دهنده بر روی صنایع خاص و شواهد مربوط به استراتژی پیشنهادی در اعمال کنترل، فراهم می کند. این تحلیل ها ما را به فعالیت های ثانویه– یعنی بررسی سیر تکاملی پژوهش کنترل شده شرکتی که در سطح گشترده ای تعریف شده است، هدایت می کند. تحلیل های ما حرکتی را در پژوهش از ادغان و کسب سود تا تحلیل های گسترده تر حاکمیت شرکتی، به ویژه خصوصیات حاکمیت داخلی نشان می دهد. ما پیشنهاد می کنیم که روندی در مسیر افزایش اهمیت نسبی حاکمیت داخلی در مقایسه با نظم بازار از طریق کنترل شرکتی وجود دارد. این روند به بازتاب تغییرت مهمی در چند دهه گذشته از این طریق که بازار نظمی را در رفتار شرکتی ایجاد می کند، می پردازد.

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 14000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright modirprozhe.ir 2016
Design By Iran Nashr Eshop