صفحه اصلی |ارسال رایگان مقاله| درباره ما | تماس با ما


صفحه نخست » بانک مقالات با ترجمه  » رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان
 • رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

  تعداد صفحات مقاله:۱۳ تعداد صفحات ترجمه:۱۸ نام رشته:مدیریت سال مقاله: 2015 نام مقاله به انگلیسی: The Relationship between Emotional Intelligence of Managers, Innovative

  خرید آنلاین
  نسخه نمایشی 20000 تومان

نام مقاله به انگلیسی: The Relationship between Emotional Intelligence of Managers, Innovative Corporate Culture and Employee Performance

نام مقاله به فارسی: رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

تعداد صفحات مقاله:۱۳

تعداد صفحات ترجمه:۱۸

نام رشته:مدیریت

سال مقاله:۲۰۱۵

لینک مقاله در سایت www.sciencedirect.com

 

Abstract

The main aim of this study is to emphasize the importance of constructing an innovative institution culture within the company and having managers with high level of emotional intelligence for institutions. By doing this, the study aims to study the effects of these factors on employees. With the study conducted, the effects of an innovative culture institution and working with emotionally intelligent managers on the performance of the employees are analyzed. A 41-item survey is given to the employees. 305 of the surveys in total have been assessed. Their validity and reliability have been checked via SPSS 17, and then the results have been evaluated by using the methods of factor analysis, correlation analysis and regression analysis. As a result, it has been determined that there is a meaningful relationship among emotional intelligence, innovative institution culture and the performance of the employees. Thus, it can be stated that it is necessary for a company to create an innovative institution culture and to have managers who have high level of emotional intelligence in order to increase the employees’ performance at work.

Keywords

Emotional Intelligence; Innovative Corporate Culture; Employee Performance

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تاکید بر اهمیت ایجاد یک فرهنگ سازمانی نوآورانه در یک شرکت و داشتن مدیرانی با سطح بالایی از هوش هیجانی برای موسسات است. با انجام این کار، پژوهش حاضر ، اثرات این عوامل را بر کاکنان بررسی می کند. با انجام این پژوهش ، اثرات یک نهاد فرهنگی نوآور و مدیران دارای هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان تجزیه و تحلیل شده است. یک برآورد ۴۱ مرحله ای به کاکنان ارائه شد. در مجموع ۳۰۵ نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. روایی و پایایی آن بر اساس نرم افزار ۱۷ SPSS مورد بررسی قرار گرفت و سپس نتایج بوسیله استفاده از روش هایی شامل تحلیل عاملی ، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت. در نتیجه معلوم شد که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی ، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان وجود دارد. بنابراین می توان گفت که به منظور ایجاد یک فرهنگ سازمانی نوآورانه برای شرکت ، داشتن مدیران با سطح بالایی از هوش هیجانی به منظور افزایش عملکرد کارکنان ضروری است.

کلمات کلیدی

هوش هیجانی ، فرهنگ سازمانی نوآورانه ، عملکرد کارکنان

 

 

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 20000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

كلمات كليدي : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright modirprozhe.ir 2016
Design By Iran Nashr Eshop