صفحه اصلی |ارسال رایگان مقاله| درباره ما | تماس با ما


صفحه نخست » بانک مقالات با ترجمه  » هوش تجاری(business intelligence) در طی زمانهای بحران
 • هوش تجاری(business intelligence) در طی زمانهای بحران

  نام مقاله به انگلیسی:Business Intelligence during times of crisis: Adoption and usage ofERP systems by SMEs تعداد صفحات مقاله: 9 تعداد صفحات ترجمه:11 سال انتشار: 2015

  خرید آنلاین
  نسخه نمایشی 25000 تومان

 نام مقاله به انگلیسیBusiness Intelligence during times of crisis: Adoption and usage ofERP systems by SMEs:

تعداد صفحات مقاله: ۹

تعداد صفحات ترجمه:۱۱

سال انتشار:  ۲۰۱۵

لینک مقاله در سایت http://www.sciencedirect.com

Abstract

Adoption of Enterprise Resource Planning (ERP) systems is considered to be one of the most important technological and organizational innovation in modem enterprises and SMEs, that promote knowledge diffusion, and sound business decision making processes. Notwithstanding the importance of information and knowledge management, especially during periods of crisis, most small and medium-sized enterprises (SMEs) still underestimate the application and the dynamics of Business Intelligence in their decision-making processes when adopting and implementing ERP systems and their marketing oriented subsystems such as Customer Relationship Management (CRM).  In this paper ERP systems adoption and implementation by SMEs in the region of Western Macedonia is examined. Special attention is given to the critical factors affecting adoption of ERPs by SMEs and the business intelligence potential of implementing and using ERP during a period of crisis. The factors identified are related with the economic and organizational characteristics of the SMEs surveyed. Our results indicate that although SMEs recognize the advantages and benefits gained by the application of these systems, especially in managing and summarizing heterogenous data, still the business intelligence capabilities of ERP systems are underutilized, as managers do not take advantage of the knowledge and experience gained from using them. The paper concludes with proposals for further research on the implementation of ERP systems and the expansion of business intelligence usage by SMEs.

چکیده

پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی(Enterprise Resource Planning یا ERP) ، یکی از مهمترین نوآوری های سازمانی و تکنولوژیکی در سازمانهای مدرن و سازمانهای کوچک و متوسط(SME یا small and medium-sized enterprise) را تشکیل می دهد که کار آنها ارتقای اشاعه دانش(knowledge diffusion) و فرایندهای تصمیم گیری تجاری درست ، می باشد. صرفنظر از اهمیت مدیریت دانش و اطلاعات بخصوص در طی دوره های بحران(crisis) ، اکثر سازمانهای کوچک و متوسط(SME) ، هنوز هم کاربرد و پویایی هوش تجاری را در فرایندهای تصمیم گیری شان(decision-making) در زمان پذیرش و پیاده سازی سیستم های ERP و در زیرسیستم های بازاریابی-محور(marketing oriented) از قبیل مدیریت ارتباط با مشتری(customer relationship management یا CRM) ، دست کم می گیرند. در مقاله پیش رو ، پذیرش و پیاده سازی سیستم های ERP از طریق SME های واقع در منطقه وسترن مکدونیای(Western Macedonia) یونان ، بررسی می شود. در اینجا ، به فاکتورهای بحرانی(critical یا حیاتی) تاثیرگذار بر پذیرش ERP ها از طریق SME ها و همچنین توان هوش تجاری در پیاده سازی و استفاده از ERP در طی دوره بحران ، توجه ویژه ای خواهیم نمود. فاکتورهای شناسایی شده را به مشخصات اقتصادی و سازمانی SME های بررسی شده ، ارتباط می دهیم. نتایج به دست آمده ، نشان می دهند که اگرچه SMEها ، مزایا و منافع حاصل از کاربرد این سیستم ها را بخصوص در زمینه مدیریت و خلاصه سازی داده های ناهمگون ، به رسمیت می شناسند ، اما با این وجود ، قابلیت های هوش تجاری سیستم های ERP ، کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند و مدیران از دانش و تجربه حاصل از آنها ، استفاده نمی کنند. مقاله پیش رو ، در پایان کار ، پیشنهاداتی را جهت انجام تحقیقات بیشتر در مورد پیاده سازی سیستم های ERP و گسترش استفاده از هوش تجاری توسط SMEها ، ارائه می نماید.

 

 

خرید آنلاین
نسخه نمایشی 25000 تومان

با کلیک بر روی دانلود ، به صفحه پرداخت هدایت می شوبد و بعد از پرداخت، فایل دانلود می شود.

 • Facebook |
 • Twitter |
 • Delicious |
 • Email
 • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

[ پرداخت از طریق تمام کارت های بانکی عضو شتاب امکان پذیر است ... ]
© Copyright modirprozhe.ir 2016
Design By Iran Nashr Eshop